Σύγκλιση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αμφιλοχία  2-  12-  2019

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                        Αριθμ.Πρωτ:  –    13396     –   

ΠΡΟΣ 

Ταχ.Δ/νση: 305.00 Αμφιλοχία                                Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Πληρ. Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης                                          Διαβούλευσης

 

Τηλ.6977087062

FAX: 2642-3-60414

ΘΕΜΑ : « Σύγκλιση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης » .

Λόγω μη απαρτίας  η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο 3 Δεκεμβρίου 2015 ώρα12:00  στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Σύγκλιση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης