Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αμφιλοχίας.

Διορίζουμε τον  Λιάπη  Γεώργιο  του Δημητρίου , πτυχιούχο  τμήματος  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας , στη θέση του μετακλητού  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου Αμφιλοχίας.