ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 6-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 16.982 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και υλικών για  την αποκατάσταση φθαρμένης υγρομόνωσης στέγης στο Γυμνάσιο Μαλεσιάδας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6261.002 «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και υλικών για  την αποκατάσταση φθαρμένης υγρομόνωσης στέγης στο Γυμνάσιο Μαλεσιάδας»

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  τα κατωτέρα είδη μέχρι τη Πέμπτη 7-12-2017 και ώρα 9.30μ.μ.

  Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή  μονάδας Ενδεικτική Δαπάνη
  Υλικά        
1 Λαμαρίνα προβαμμένη kg 675 2,43 1640,25
2 Στριφόνια  τμχ 400 0,05 20
3 Ούπα  τμχ 4 2,45 9,8
4 Λαμαρίνα Μ2 6 4,06 24,36
5 Τάπες τμχ 2 1,2 2,4
6 Ποτηράκια τμχ 1 1,61 1,61
7 Στηρίγματα τμχ 6 2,45 14,7
8 Κόφτης σιδήρου τμχ 2 2,45 4,9
9 Σιλικόνη τμχ 10 1,61 16,1
  Σύνολο 1.734,12
  ΦΠΑ 24% 416,19
  Γενικό Σύνολο 2.150,31

 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 17-11-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και εχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 571/2017 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΩΝΓΛΩΨΞ-ΥΒΙ)

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος