Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς προκάτ σχολικών αιθουσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 23/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 16.332

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης και μεταφοράς προκάτ σχολικών αιθουσών, που θα συγκεντρωθούν στη Χρυσοπηγή σε νέο οικόπεδο
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6412.001  «Φόρτωση και μεταφορά προκάτ σχολικών αιθουσών» ποσού 4.960,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Παρασκευή 24-11-2017  και ώρα 10.00μ.μ.

περιγραφή εργασίας τιμή μονάδας Ενδεικτική δαπάνη
Φόρτωση και μεταφορά προκάτ σχολικών αιθουσών (συνολικά 10 κυψέλες διαστάσεων 3,00*6,00μ) Κατ’ αποκοπή 4.000,00
Σύνολο Δαπάνης 4.000,00
Φ.Π.Α 24% 960,00
Γενικό σύνολο 4.960,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ