πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εργασία της συντήρησης αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού

~$όσκληση για υποβολης προσφοράς Α692

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 30-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.  16634
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
 4. Τον  ΚΑ 25-6264.001 ( Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ΠΑΥ  415/23-5-2017 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 73/ 23-5-2017απόφαση της Ο.Ε.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού
στην τοπική κοινότητα Αλευράδας
( θέση Παλαιοχωράκι)
 • Αντικατάσταση θερμομαγνητικού διακόπτη 6-10 A- 380V
 • Αντικατάσταση ρελέ 5,5 kw 380V πηνίο 220V
 • Αντικατάσταση ηλεκτρονικού οργάνου φλοτέρ ( θέση Κλεφτή)
      ( Θέση Κλεφτή)
 • Αποκατάσταση ηλεκτρονικού οργάνου φλοτέρ
( Θέση Συκιά Κρεμαστών)
 • Αντικατάσταση επιτηρητού φάσεν
 • Αντικατάσταη ηλεκτρονικού οργάνου φλοτέρ
 στην τοπική κοινότητα Τρικλίνου
( Αντλιστάσιο ύδρευσης προς Αλευράδα – Πετρώνα)
 • Σφάλμα εκκινητού μοτέρ
 • Αντικατάσταση μικρορελέ 240V 24V γραμμής φλοτέρ και μικρορελέ 230V φλοτέρ δεξαμενής
( Αντλιοστάσιο ύδρευσης Γέφυρα Τατάρνας )
 • Αποκτάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα
 • Αντικατάσταση μικρορελέ
 • Ρύθμιση φλοτέρ των άλλων δεξαμενών
στην τοπική κοινότητα Μαλεσιάδα  (θέση Λουτρά Χαλκιοπούλων )
 • Εντόπιση προβλήματος ηλεκτρικού πίνακα ( σφάλμα εκκινητού μοτέρ)
Στην τοπική κοινότητα Χαλκιοπούλου
( θέση παλαιό Χαλκιόπουλο)
 • Αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύδρευσης
στην τοπική κοινότητα Βρουβιανών,
( θέση Αυλάκι)
 • Αντικατάσταση επιτηρητή φάσεων  380V
( θέση Άγιος Βλάσιος)
 • Αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύδρευσης στον ηλεκτρικό πίνακα
 • Αντικατάσταση ηλεκττρονικού οργάνου |( χρονικό καθυστέρησης)
 • Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ πιεστικό 212 HP
Στην τοπική κοινότητα Γιαννοπουλου
 • Αντικατάσταση επιτηρητή φάσεων  380V
στην τοπική κοινότητα Σταθά 
( Θέση Ποταμιά)
 • Αποκατάσταση βλάβης αντλίας
( Θέση Κανάλια)
 • Αντικατάσταση φλοτέρ δεξαμενής στην ασύρματη επικοινωνία με αντλιοστάσιο ( μοτέρ) Ποταμιάς
στην τοπική κοινότητα Τρικλίνου ( αντλιοστάσιο ύδρευσης προς Αλευράδα – Πετρώνα )
 • Αντικατάσταση μικρορελέ 240V-24V γραμμή φλοτέρ
 • Αντικατάσταση ι μικρορελέ 230V φλοτέρ δεξαμενής
 • Θέση Ποταμιά αντικατάσταση ρελέ (αστέρα) στον πίνακα 380v
Στην τοπική κοινότητα Αμοργιανών
 • Αποκατάστσση βλάβης γραμμής φλοτέρ
 • Εκκίνηση μοτέρ με χρονοδιακόπτη
      Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις προσφορές σας μέχρι την    Παρασκευή
1-12-2017και ώρα 10.30 μ.μ.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος