πρόσκληση για προμήθεια υλικών για περίφραξη δημοτικού γηπέδου Στάνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60444

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία       30-11-2016

Αριθ.  Πρωτ.     –  16632      –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λιπασμάτων
  4. Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ανάληψη πίστωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια υλικών για την περίφραξη δημοτικού γηπέδου Στάνου η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 175/24-10-2017απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  1-12-2017και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ειδος Μοναδα μετρησης ποσοτητα Τιμη μοναδας δαπάνη
Συρμα γαλβανιζε kg 25 0,95 23,75
Σωλήνα 1 ½΄΄ γαλβανιζε βαρεως τυπου m 300 2,15 645,00
Σωλήνα 3΄΄ γαλβανιζέ βαρέως τύπου΄ m 6 10,00 60.00
Συρματόσχοινο m 500 0,65 325,00
Σωλήνα 2΄΄ γαλβανιζέ βαρέως τύπου m 180 2,10 378,00
Κλειδιά τεμ 50 0,35 17,50
Κοιλοδοκός 80*80*3 τεμ 17 35,00 595,00
Μπάλες μεθακρυλικές τεμ 14 6,50 91,00
λαμαρινα τεμ 1 33,00 33,00
λουκετο τεμ 5 8,10 40,50
      ΆΘΡΟΙΣΜΑ 2.208,75
      Στρογγυλ 0,93
      Σύνολο 2.209,68
      Φ.Π.Α. 24% 530,32
      Γενικό Σύνολο 2.740,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 551/2017 Απόφαση Δημάρχου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την περίφραξη του δημοτικού γηπέδου Στάνου

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός