πρόσκληση για προμήθεια υλικών για επισκευές στέγης σε διάφορα δημοτικά ακίνητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60444

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία       30-11-2016

Αριθ.  Πρωτ.     –   16633     –

 

ΠΡΟΣ

 πρόσκληση προσφοράς

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λιπασμάτων
  4. Τον ΚΑ 30-6662.012 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ανάληψη πίστωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια υλικών για εργασίες επισκευής στέγης διάφορα δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Μενιδίου η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 120/28-8-2017απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  1-12-2017και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ειδος Μοναδα μετρησης ποσοτητα Τιμη μοναδας δαπάνη
Λαμαρίνα γαλβανιλέ κιλά 92 1,50 138,00
Βίδες τεμ 150 0,12 18,00
Λαμαρίνα γαλβανιζέ κιλα 85 2,00 170,00
λάμα κιλά 270 1,00 270,00
ηλεκτρόδια τεμ 4 13,00 52,00
Κόφτης σιδήρου τεμ 8 2,00 16,00
Γωνίες 40*4 κιλά 70 0,85 59,50
      Άθροισμα 723,50
      Στολλυλοποίηση 0,15
      Σύνολο 723,65
      Φ.Π.Α. 24% 173,68
      Γενικό Σύνολο 897,33

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 552/2017 Απόφαση

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός