ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          7-12-2017

Αριθ.  Πρωτ.     – 17088 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών  για αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προσθήκη αυτοματισμών,  στο κτήριο της νέα βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της μονάδας ΕΕΛ Αμφιλοχίας και  στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εντός της πόλης της Αμφιλοχίας.
  4. Τον ΚΑ 20-7131.005 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-881 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 209/27-11-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι την Παρασκευή  8-12-2017  και ώρα 10:00 :

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Δαπανη  
1 ΛAMΠA ΦΘOPIOY 0,60 PHILIPS 18W/54 τεμ 6      
2 Καναλια 100*60 τεμ 4      
3 Βραχιονες φωτιστικών τεμ 36      
4 KAΛΩΔIA NYY 3X1.5 m 1000      
5 ΚΑΛΩΔΙΑ UTP m 41      
6 ΦΩTOKYTTAPO HME-NYK Z7-LMK 230V 10A τεμ 10      
7 Πριζες   σουκο σε κανάλι τεμ 3      
8 Πρίζες DATA σε κανάλι τεμ 3      
9 Πρίζες τηλεφώνου RJ 45 σε κανάλι Τεμ. 3      
10 Μπαταρίες   για φωτοβολταικο δεξαμενων  80 Ah τεμ 5      
11 Inveretr 12v dc/230vac τεμ 5      
12 Φωτιστικά κολώνας 125W HG τεμ 37      
        ΣΥΝΟΛΟ      
         ΦΠΑ 24%    
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
CPV

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

 

 

 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 13-11-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ . 595/2017 απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ:  69ΗΨΩΨΞΟ0Ε), της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός