ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          13-9-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  12.006 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κατάλληλου λογισμικού μελέτης τοιχείων αντιστήριξης για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας
  2. Τον ΚΑ 10-7134.007 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-652 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 137/11-9-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη  13-9-2017  :   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 Λογισμικό μελέτης τοιχείων αντιστήριξης που να παρέχει γραφική εισαγωγή δεδομένων και δυνατότητα τροποποίησης οποιασδήποτε παραμέτρου υλικών , εδάφους και διαστάσεων NAI
2 Να περιλαμβάνει πλήρη επίλυση και εκτύπωση σχεδίου και τευχους NAI
3 Να διαθέτει εύχρηστη πλατφόρμα σχεδίασης ΝΑΙ
4 Επ’ αόριστο χρήση του από τη στιγμή της προμήθειάς του και εφ’ εξής, και να μην υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς (π.χ. δικαίωμα χρήσης για 12 μήνες). ΝΑΙ
5 1 άδειας χρήσης (της πλέον πρόσφατης έκδοσης) ΝΑΙ

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 8-9-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 420/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού μελέτης τοίχων αντιστήριξης (ΑΔΑ: ΨΞ2ΑΩΨΞ-ΩΧ6)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΨΞ2ΑΩΨΞ-ΩΧ6 αποφαση 420 εγκρισης τεχνικων προδιαγραφων λογισμικου τοιχειων αντιστηριξης