προσκληση για Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για ανακατασκευή περίφραξης δημοτικού σχολείου Αμοργιανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         2-4-2018

Αριθ.  Πρωτ.     –  3.058 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  κιγκλιδωμάτων για ανακατασκευή περίφραξης δημοτικού σχολείου Αμοργιανών
  4. Τον ΚΑ 10-6261.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-375 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 32/14-3-2018  απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας μέχρι Μ. Τρίτη 3-4-2018 και ώρα 9.30  :

 

α/α Περιγραφή είδους ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
1 Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για ανακατασκευή περίφραξης δημοτικού σχολείου Αμοργιανών 100,00μ 35,00 3.500,00
    Σύνολο 3.500,00
    ΦΠΑ 24% 840,00
    Γενικό Σύνολο 4.340,00

Για την προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 13-3-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια και τοποθετηση σιδερενια καγκελα περιφραξης δημοτικο σχολειο αμοριανων