ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ “ΛΕΥΚΑΣ” ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΛΕΥΚΑΣ» ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές -Φ.25.53 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1