προμήθεια υλικών για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο Σαρδηνίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      14/11/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     – 11260–

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών  για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο Σαρδηνίων
  4. Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 756/218 ( ΑΔΑ: 73Ν5ΩΨΞ-4ΔΘ)
α/α Περιγραφή μ.μ Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή αξία
1 Πλέγμα ρολλΝο 16 (2,7) 6*10*1,20 τεμ 15,00 29,03 435.45
2 Σύρμα γαλβανισμένο κιλά 48,00 1,63 78.24
3 Σιδηρός μπετού B500c κιλά 270,00 0,81 218.70
4 Στραντζαριστά 80*80*6,00 m  Γαλ/ζε Β.Τ τεμ 18,00 25,81 464.58
5 . Στραντζαριστά 40*60*6,00 m  Γαλ/ζε Β.Τ τεμ 20,00 12,50 250.00
6 Στραντζαριστά 40*60*6,00 m  Γαλ/ζε Β.Τ τεμ 21,00 16,53 347.13
7 Πάνελ πολυουρεθάνης οροφής 40mm Τετ.

μετρ

37,00 14,52 537,24
8 Πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης 30mm Τετ.

μετρ

87,00 12,50 1087,50
9 Ηλεκτρόδια .2.5 mm κιλά 7,00 3,63 25.41
10 .Βίδα αυτοδιάτρητη κόκκινη τεμ 200,00 0,17 34,00
11 Βίδα αυτοδιάτρητη γαλβανιζέ υεμ 300,00 0,08 24,00
12 Σωλήνες κατασκευών γαλβανισμένοι 2΄΄ μέτρα 34,00 2,82 95.88
13 Σωλήνες κατασκευών γαλβανισμένοι 1΄΄ μέτρα 65,00 1,61 104,65
14 Λαπάτσα σιδήρου τεμ 14,00 12,01 168.14
        Καθαρή αξία 3.870,92
        Φ.Π.Α 24% 929.02
        Στρογγυλοποίηση +0,06
        Σύνολο 4.800,00

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη    15/11/2018 και ώρα 10.00 μ.μ την οικονομική προσφορά σας για τα είδη που αναγράφονται στην 440/2008 απόφαση δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών   ( ΑΔΑ: 688ΥΩΨΞ-ΤΟΚ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ