προμήθεια πλαστικών τζαμιών και κρυστάλλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      26/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  9621       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   πλαστικών τζαμιών και κρυστάλλων χρησιμοποιηθεί για την στάση στη διασταύρωση Μπούκας  και στην παιδική χαρά Αμφιλοχίας και την προμήθεια κρυστάλλου 5 χιλ λευκό  που θα χρησιμοποιηθούν στο δημοτικό σχολείο Σαρδηνίων, στο Δημοτικό σχολείο Αμπελακίου, στο δημοτικό σχολείο Φτελίας  και σε κτίριο  δίπλα στο δημοτικό σχολείο Στάνου ( μελλοντικό κτίριο μουσείου Στάνου
  4. Τον ΚΑ 701-.01-6662.008 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α805 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 7ΜΦΝΩΨΞ-1ΥΣ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ειδος Μοναδα μετρησης ποσοτητα Τιμη μοναδας δαπάνη Τοποθεσίες
Πλαστικό πλεξιγκας  5 χιλ Μ2

 

4 50,00 200,00 Στάση Μπούκας
Πλστικά τζάμια για παιδική χαρά Κατ, αποκοπή 200,00 Παιδική χαρά Αμφιλοχία
Τζάμι 5 χιλ διάφανο Μ2 18 25,00 450,00 Σχολείο Αμπελακίου
Τζάμι  αρμέ  Μ2  7,5  45,00 337,50 Σχολείο Αμπελακίου
Τζάμια 5 χιλ διάφανο Μ2 6,00 30,00 180,00 Σχολείο Φτελιάς
Κρύσταλλο 5 χιλ λευκό Μ2 1,50 20,00 30,00 Σχολείο  Σαρδηνίων
Κρύσταλλο 5 χιλ λευκό Μ2 8,50 20,00 170,00  Κτίριο πλησίον δημοτικού σχολείου Στάνου
      Άθροισμα 1567,50  
      Φ.Π.Α. 24% 376,20  
      Στρογγυλ. +1,30  
      Σύνολο 1.945,00  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 384/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑΨ1ΒΥΩΨΞ-32Δ

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ