Προμήθεια λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Αμφιλοχίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60426

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      11/4/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –  3277 –

 

ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τους  ΚΑ 20-6641.002, 25-6641.003, 30-6641.002, 35-6641.003, 40-6641.002, 70-6641.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και τις  ΠΑΥ 219/218, 220/2018,221/2018, 222/2018, 223/2018, 224/2018  η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 6/6-2-2018 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 21/04/2018  και ώρα 12.00 μ.  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

  ΟΜΑΔΑ 1          
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ       (lt ή kg) ΠΟΣΟ-ΤΗΤA (τεμ.) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 5W-30 (πλήρως συνθετικό) Δοχείο 4 2 8    
2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (ημισυνθετικό) Δοχείο 4 15 60    
3 Λιπαντικό μηχανής βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (απλό) Δοχείο 20 15 300    
4 Συνθετικό λιπαντικό σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 Δοχείο 4 15 60    
5 Συνθετικό λιπαντικό παλαιότερης τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 Δοχείο 4 7 28    
6 Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ημισυνθετικό) Δοχείο 20 20 400    
7 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό) Δοχείο 4 10 40    
8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης SAE 10W-30 (utto) Δοχείο 20 15 300    
9 Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 75W-80 Δοχείο 4 15 60    
10 Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 80W-90 υπερενισχυμένο Δοχείο 4 15 60    
11 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα αιθυλενογλυκόλης (έτοιμο προς χρήση) Δοχείο 4 15 60    
12 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό υγρό αιθυλενογλυκόλης (συμπυκνωμένο) Δοχείο 4 15 60    
13  Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου HVLP – ISO VG 68 Δοχείο 20 15 300    
14 Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης Δοχείο 4 15 60    
15 Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) Δοχείο 4 10 40    
16 Αντισκωριακό σπρέι Φιαλίδιο 0,33 35 11,62    
17 Σπρέι καθαρισμού επαφών Φιαλίδιο 0,4 35 14    
18 Υγρό μπαταρίας Δοχείο 0,45 100 45    
19 Υγρό φρένων DOT4 Δοχείο 0,25 100 25    
20 Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού ATF-A (ΚΟΚΚΙΝΟ) Δοχείο 1 50 50    
21 Απιονισμένο νερό Δοχείο 4 34 136    
22 Πάστα καθαρισμού χεριών Δοχείο 1 35 35    
23 Στουπί καθαρισμού Τεμάχιο 1 35 35    
Σύνολο 1  
ΦΠΑ 24 %  
Σύνολο ομάδα 1  

 

  ΟΜΑΔΑ 2          
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ       (lt ή kg) ΠΟΣΟ-ΤΗΤA (τεμ.) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Λιπαντικό τετράχρονων πετρελαιοκινητήρων μηχανημάτων έργου JCB Engine oil HP 15W-40 Δοχείο 4 15 60    
2 Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου JCB SAE 10W Δοχείο 20 12 240    
3 Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων JCB Hydraulic Fluid HP 15 Δοχείο 5 10 75    
4 Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου JCB Gear Oil HP 90 Δοχείο 20 8 160    
5 Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου JCB Gear Oil HP Plus Δοχείο 20 8 160    
6 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μηχανημ. έργου JCB HYDRAULIC FLUID ΗP 46 Δοχείο 20 4 40    
Σύνολο 2  
ΦΠΑ 24 %  
Σύνολο ομάδα 2  
Συνολική αξία (Σύνολο1 + Σύνολο2)  
Φ.Π.Α.  24%  
Ολική δαπάνη (Σύνολο ομάδα1 + Σύνολο ομάδα2)  

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 127/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ:ΩΘΧΗΩΨΞ-Λ49)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ