ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ “ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ” ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ «ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ» ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.52
)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1