Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      7/6/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –   5051  –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων ( Δ.Σ. Κεχρινιάς, Λύκειο Αμφιλοχίας, Γυμνάσιο Εμπεσού, Γυμνάσιο Χαλκιοπούλου
  4. Τον ΚΑ 10-6261.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 490/218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 76/23-2-2018 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή   8/7/2018 και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Περιγραφή ποσότητα Ενδεικτικό κόστος Δαπάνη
Ακρυλικό χρωματιστό 9 L 3 τεμ    
Ακρυλικό χρωματιστό 10 LT 4 τεμ    
Σπρευ graffiti 38 τεμ    
Σπρέυ απλό 28 τεμ    
Σιλικόνη αντιμυκροβιακή(φύσιγγα) 14 τεμ    
Βερνικόχρωμα  75 ml διαφόρων αποχρώσεων 65 τεμ    
Διαλυτικό white spirit 4 L 6 τεμ    
Ρολό μοχέρ 10cm κομπλέ ( με χειρολαβή) 15 τεμ    
Πινέλο διπλό 1,5΄΄ 1 τεμ    
  Σύνολο  
  ΦΠΑ 24%  
  Γενικό Σύνολο  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 170/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: ΨΩ62ΨΞ-ΛΣΦ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ