Προμήεθεια χρωμάτων για τη συντήρηση αθλητικών υποδομών Δήμου ( γήπεδο Φλωριάδας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      14/11/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –   11261  –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών για αθλητικές υποδομές ( γήπεδο Φλωριάδας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 757/218 ( ΑΔΑ: 651ΦΩΨΞ-ΞΕ6)

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη   15/11/2018 και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Αστάρι ακρυλικό ΤΕΜ 2 9,00 18,00
2 Κόλλα πλακιδίων ακρυλική TEM 1 8,95 8,95
3 Χρώμα πλαστικό ΤΕΜ 4 20,23 80,92
4 Ακρυλικό λευκό  10 lt ΤΕΜ 4 28,27 113,08
5 Βάση 9 L ΤΕΜ 2 8,95 17,90
6 Βερνίκι εμποτισμού νερού TEM 2 7,00 14,00
7 Ρολό βαψίματος 18 cm κομπλέ TEM 1 5,50 5,50
8 Ρολό βαψίματος 18 cm κομπλέ ΤΕΜ 2 3,45 6,90
9 Σπάτουλα φαρδιά inox με κοντή λάμα ΤΕΜ 1 2,60 2,60
10 Σπάτουλα φαρδιά inox με μακριά λάμα ΤΕΜ 1 3,40 3,40
11 Πατόχαρτο μαύρο ΜΕΤ. 4 0,76 3,04
  12  Πινέλο Κονταριού  2,5΄΄ ΤΕΜ 3 3,46 10,38
         Σύνολο 284,67
         Φ.Π.Α 24% 68,32
         στρογ +0,01
          353,00

 Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 439/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: ΩΨΑ9ΩΨΞ-ΗΓΦ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ