Παράταση ως την 09η/02/2024, για τη λήξη των λογαριασμών ύδρευσης (ΙΝΑΧΟΥ) που λήγουν ως την 31η/01/2024

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 09η/02/2024, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΝΑΧΟΥ), ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η/01/2024, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ