Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών, Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Πολιτικής Προστασίας, Ύδρευσης- Αποχέτευσης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ