ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΑΤΣΚΗΝΩΣΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αμφιλοχία: 10-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ 6623

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                     ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 15-6413001 ποσού 4000.00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά έως τις 11/7/2018 και ώρα 10:00 :

Για την  μεταφορά των κατασκηνωτών από το Αγρίνιο στη Μπούκα Αμφιλοχίας.  Το πούλμαν που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να  είναι 50 θέσεων , σύγχρονα, και σε άριστη κατάσταση, να διαθέτουν κλιματισμό ,μικροφωνική εγκατάσταση και ζώνες ασφαλείας  κατ΄ εφαρμογή του ΦΕΚ 599 τόμος Β΄6/5/2010.

Να είναι συνεπή στην ώρα αναχώρησης  που έχει ορισθεί  και η συμπεριφορά των οδηγών θα πρέπει να είναι κόσμια  προς τους Κατασκηνωτές και προς τους εργαζόμενους συνοδούς. Σε  διαφορετική περίπτωση   θα υφίσταται τις νόμιμες κυρώσεις.

Επίσης η εταιρία πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν  τη καλή λειτουργία  των οχημάτων. (ΚΤΕΟ- κάρτα καυσαερίων).

Συνολικά    θα πραγματοποιηθούν συνολικά  13 δρομολόγια.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Αλπός  Γεώργιος