Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Βαρετάδας

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

10/12/2019

                                                                                                                            

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ανακοινώνεται ότι από 11/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ ο Δήμος Αμφιλοχίας, θα προβεί σε συντήρηση των δεξαμενών ύδρευσης ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ με καθαρισμό και απολύμανση.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπάρξει αρρυθμία ή και προσωρινή διακοπή της ύδρευσης στις 11/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ έως ότου περαιωθούν οι εργασίες καθαρισμού.

 

Καλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και για επιπλέον (6) ώρες μετά το πέρας των εργασιών.

Το νερό θα μπορεί, με ασφάλεια, να χρησιμοποιηθεί για πόση αυθημερόν 11/12/2019 και ώρα 19:00 μ.μ

 

Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗMΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ