ισοπέδωση απορριπτώμενων αδρανών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία   13-10-2017   

       Αριθ.  Πρωτ.–  15713    –    

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εργασία της ισοπέδωσης απορριπτώμενων αδρανών  σε κοινόχρηστους χώρους
  4. Τον ΚΑ 30-6262.001  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΠΑΥ Α773 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 175/24-10-2017 απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη   14-11-2017 και ώρα 12.00 μ.μ  τηνοικονομική προσφορά σας για την παρακάτω Εργασία  : ισοπέδωση  απορριπτώμενων αδρανών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν στη θέση Αγγέλω Αμφιλοχίας  και αφορούν την ισοπέδωση κα διάστρωση προϊόνων εσκαφών με μηχάνημα  666.00 κυβικών όπως αναλύεται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Ισοπέδωση και διάστρωση προϊόντων εκσκαφών με μηχάνημα m3 666 4.48 2.983,68
ΣΥΝΟΛΟ 2.983,68
ΦΠΑ 24% 716,80
      ΣΥΝΟΛΟ A 3.699.76
      Στρογγυλο ποίηση 0,24
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.700,00

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος ΑλπόςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ