ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 ”ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε., Τμήμα Προγραμματισμού

για  τους ενδιαφερομένους υποψήφιους καθώς και αυτούς οι οποίοι απαιτείται να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά (δυνητικοί δικαιούχοι).

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.

Τμήμα Προγραμματισμού

Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα

Πάτρα 26443

τηλ :+30 2613613203

φαξ :+30 2613613212

 

αρ 5824_5-7-2018 Απόφαση 5ης Τροποποίησης της αρ 8837_14-10-16 ΥΑ-1

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6 1_signed