Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους – Ειδοποιητήρια σε εγκαταλελειμμένα οχήματα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προχωρά στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της Αμφιλοχίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ώστε να απελευθερωθούν χώροι στάθμευσης και να βελτιωθεί η αισθητική και η καθαριότητα του δημόσιου χώρου.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας ξεκίνησε την Πέμπτη 4 Απριλίου σε σήμανση αυτοκόλλητων ειδοποιητήριων προς τα οχήματα που βρίσκονται ακινητοποιημένα σε δρόμους καλώντας τους ιδιοκτήτες τους να τα απομακρύνουν εντός διαστήματος 45 ημερών από το σημείο. Μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τα οχήματα περισυλλέγονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρονται σε χώρο ανακύκλωσης οχημάτων.

Τονίζεται ότι βάσει του Άρθρου 2 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) ένα όχημα χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο όταν:

  • εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
  • εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
  • εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.
  • αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 26423 60426.