αποκατάσταση δημοτικής βρύσης και υδρομάστευσης στη Τ.Κ. Πατιοπούλου

πρόσκληση υποβολης προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 7/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.  17075

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΟΥΤΣΟ ΘΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                      ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου                                                 Περδικάκι Βάλτου

                         30500 Αμφιλοχία                                      Τηλ 6978592980

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας αποκατάσταση δημοτικής βρύσης και υδρομάστευσης  στην Τ.Κ. Πατιοπούλου

  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6262.005 «αποκατάσταση δημοτικής βρύσης και υδρομάστευσης  στην Τ.Κ. Πατιοπούλου» ποσού 1.984,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για προαναφερόμενη εργασία έως την Πέμπτη 7/12/2017 και ώρα 2.00μ.μ.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής  :

Στην  εν λόγω υπάρχουσα υδρομάστευση  θα γίνουν εργασίες βελτίωσης  στο υφιστάμενο φρεάτιο συλλογής του νερού ( επιχρίσματα, πόρτες, τοιχίο προστασίας της υδρομάστευσης από φερτά υλικά κ.λ.π.) καθώς επίσης και η συντήρηση και η  επισκευή λιθόκτιστου φρεατίου διαστάσεων 2,00*2,00 .

Στην θέση όπου υπάρχει αυτή η υδρομάστευση θα γίνει και συντήρηση του δικτύου που συνδέεται μα το υπάρχον δίκτυο

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος