Απόφαση Προέδρου ΚΕΚΑΔΑ για αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Εμπεσού λόγω ελέγχου του προσωπικού για κορωνοϊό (COVID-19)

Αμφιλοχία, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ: « Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Εμπεσο  λόγω ελέγχου του προσωπικού για κορωνοϊό (COVID-19)»

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον απαραίτητο έλεγχο του προσωπικού για κορωνοϊό (COVID-19) που έχει προγραμματιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2020,
  2. Την ανάγκη να μεταβεί το προσωπικό του Παιδικού σταθμού στον Δήμο Αμφιλοχίας όπου θα διεξαχθεί η εξέταση.

Αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Εμπεσού την Πέμπτη 17 Μαΐου 2020 λόγω ελέγχου του προσωπικού για κορωνοϊό (COVID-19)»

  

Η Πρόεδρος

Ζωή Ντρούτση