Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aπό  5/3/2024 η Πόλη της

Αμφιλοχίας θα υδρεύεται μόνιμα

από τις πηγές ΑΧΥΡΩΝ.

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ