Ανακοίνωση για παράταση λήξης λογαριασμών ύδρευσης (Ινάχου)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 09η/02/2024, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΙΝΑΧΟΥ), ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η/01/2024, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ