Ανακοίνωση για δικαιολογητικα προσκλήσεων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Αμφιλοχία: 23/9/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: -10.686-
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                                                       Κάθε ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Τσαντούλη Όλγα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσον αφορά τις προσκλήσεις για απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών «Εγκατάσταση μεθ’ υλικών ηλεκτρο-φωτισμού για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις» και «Μίσθωση χημικών τουαλετών» δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση με την οικονομική προσφορά των ακολούθων δικαιολογητικών :

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου
• Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
• Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ