ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20.062/20-9-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 23/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -10.725-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Τσαντούλη Όλγα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όσον αφορά στην υπ’ αριθμ.  10.062/20-9-2019 πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Εγκατάσταση μεθ’ υλικών ηλεκτροφωτισμού για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις» λόγω λανθασμένης αναγραφής ποσού, θα γίνει επανάληψή της και ως εκτούτου γίνεται ακύρωση της 10.062/20-9-2019

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ